Taisyklės

1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Bestbrands.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir Bestbrands.lt sudaroma nuo momento, kai Klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Bestbrands.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

3) Jei Bestbrands.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Klientui užsakytos prekės, Bestbrands.lt įsipareigoja pasiūlyti Klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Bestbrands.lt įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Kliento užsakymą.

4) Po to, kai Bestbrands.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Bestbrands.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  Klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Bestbrands.lt raštu ar elektroniniu paštu info@bestbrands.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Kliento galimybės naudotis www.Bestbrands.lt svetaine bus ribojamos.

6) Bestbrands.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

7) Bestbrands.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
• fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
• jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
• juridiniai asmenys.

8) Draudžiama:
• kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Bestbrands.lt svetainės savininko sutikimo;
• naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Bestbrands.lt sistemos veiklą.

9) Nurodydami savo duomenis, Klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

10) Klientai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį. Prieš išsiunčiant pirmąjį užsakymą, Bestbrands.lt susisiekia su Klientais telefonu.

11) Bestbrands.lt pasilieka teisę:
• koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
• riboti Klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
• retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus Kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
• jei Klientas neatsiima prekės iš Bestbrands.lt per 2 mėn. ir jeigu yra žinomas Kliento banko sąskaitos numeris, pinigai grąžinami Klientui, o prekė toliau nebesaugoma.
• jei Kliento banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami. Bestbrands.lt apie tai informuoja Klientą turimais kontaktais, o prekė toliau nebesaugoma.
• asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

12) Klientai, pirkdami prekes Bestbrands.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis. ( Prekių grąžinimąs , Prekių garantija)

13) Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

14) Klientai patvirtina, jog jiems yra žinoma jų teisė tikrinti įsigyjamą prekę jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. Nepatikrinus prekės jos atsiėmimo metu, Bestbrands.lt turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl prekės nepriimti. Klientas turi sudaryti visas kurjeriui sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o Klientas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka Klientui.

15) Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

16) Prekių kiekiai yra riboti.

17) Bestbrands.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Bestbrands.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Bestbrands.lt nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Bestbrands.lt aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Bestbrands.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

18) Prekės kaina matoma www.Bestbrands.lt gali pasikeisti bet kuriuo metu dėl duomenų sinchronizavimo iš tiekėjų. Duomenų sinchronizavimas vyksta 24 val. per parą.

19) Reklamose kainos, kiekiai, kita informacija apie prekes gali skirtis dėl duomenų sinchronizavimo, kuris vyksta 24 val. per parą,  ir nesutapti su www.Bestbrands.lt svetainėje pateikiama informacija. Teisinga informacija laikytina, kuri pateikta www.Bestbrands.lt svetainėje.

20) Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais Klientų prašome pirmiausiai kreiptis į Bestbrands.lt.

 

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunk Arba Atstatyti slaptažodį